Jutalomkirándulás
Natúrpark Roadshow

I G E N

(Irottkő-GEschriebenstein-Naturpark/Innovativ-Grenzüberschreitend–Einheitlich–Nachhaltig) innovatív, fenntartható, határon átnyúló együttműködési modell kialakítása a natúrparki térségben
Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-13 keretében az Írottkő Natúrparkért Egyesület, mint vezető partner, továbbá az osztrák Naturpark Geschriebenstein és a Bécsi Egyetem Földrajzi és Régiókutatási Intézete 2011. február 2-án pályázatot nyújtott be egy sikeresen működő osztrák-magyar határmenti modell natúrpark létrehozására, bemutatására. Az „IGEN“ című pályázatot a Közös Monitoring Bizottság 326.010 euró összköltséggel, 85%-os európai uniós támogatással, 10%-os hazai társfinanszírozással, és 5% önerővel elfogadta. A projekt teljes költségvetése 87 millió forint, melynek megoszlása a partnerek között a következő: Írottkő Natúrpark: 38 millió Ft, Naturpark Geschriebenstein 25 millió Ft, Bécsi Egyetem: 24 millió Ft.  Az önerő nagysága az Írottkő Natúrpark esetében körülbelül: 2 millió forintot tesz ki, melyet Kőszeg város és a natúrpark tag települések önkormányzatai együtt biztosítanak az egyesület számára. A projekt tervezett időtartama 2 és fél év volt, de projekthosszabbtást követően 2011. július 1-től 2014. április 30-ig tart, lebonyolításáért vezető partnerként az Írottkő Natúrparkért Egyesület volt felelős.

Initiates file downloadAz IGEN projekt tevékenységeit bemutató kiadvány letölthető itt!

 Az IGEN projekt keretében a határ két oldalán a következő tevékenységek valósultak meg:
Közös Natúrpark oktató-kézikönyv kidolgozása: a térség aktív-, kulturális és ökoturisztikai kínálatát és praktikus turisztikai információit felölelő határon átnyúló tananyag és információ-gyűjtemény készítése. A kézikönyv alapján képzések, továbbképzések szervezése a natúrpark közvetlen és közvetett munkatársai illetve az idegenforgalmi szolgáltatók részére a Natúrparkra vonatkozó átfogó és speciális ismeretek elmélyítése, valamint egyes tevékenységek (pl. közös csomagajánlatok) fejlesztése érdekében. A natúrparkok határon átnyúló együttműködésének jobb lakossági tudatosítása és a natúrparkkal való azonosulás érdekében 2012-13-ban fotópályázat kiírására, majd a beérkezett képekből közös Natúrpark naptár kiadására kerül sor. A natúrpark települések iskolái részére az egyesületek meghirdetik a  határon átnyúló vetélkedőt, továbbá Natúrpark Sportnapot szerveznek a települések és sportegyesületeik részvételével. Félévente közös Natúrpark Magazin kerül kiadásra magyar és német nyelven, melyet ingyenesen eljuttatnak a Natúrpark települések háztartásaiba. Kidolgozásra kerül egy egységes minősítési kritériumrendszer „Natúrparkbarát szolgáltatások” néven. A határon átnyúló sikeres natúrpark modell bemutatására Natúrpark roadshow kerül megszervezésre Magyarország natúrparki fejlesztésekben érdekelt határ menti régióiban. A projekt részét képezi egy közös turisztikai jövőkép és fejlesztési stratégia megalkotása, valamint kétnyelvű honlap fejlesztése.
A Bécsi Egyetem, mint partner feladata a meglévő nemzetközi példák, főleg osztrák natúrpark tapasztalatok áttekintése és összefoglalása, jó gyakorlatok feltárása, sikerkritériumok megfogalmazása. Ugyancsak a Bécsi Egyetem gondozásában fog elkészülni egy az operatív együttműködést lehetővé tévő szervezeti modell, melytől a határon átnyúló térség egységes turisztikai kínálatának jobb kétoldali bemutatását illetve a térségi fejlesztések, a mindennapi együttműködés jobb összehangolását várják a partnerek.

Stratégiai partnerek a projektben: Őrségi Nemzeti Park, Magyar Natúrpark Szövetség, Verband der Naturparke Österreichs, Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatósága.