Initiates file downloadA 2016-ban készült Csillaghúr program letölhető ide kattintva!

Kérjük, támogassa munkánkat Ön is adója 1%-val!

ADÓSZÁM: 18886779-1-18

Initiates file downloadFelhívásunkat ide kattintva olvashatja!

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület megalakulása:

A natúrpark projektben érintett önkormányzatok nevében Kőszeg Város Önkormányzata, mint gesztor első ízben, 1995-ben nyújtott be pályázatot a PHARE CBC Nagyprojekt Alaphoz. Ekkor két alprojekt finanszírozására nyílt lehetőség. Az egyik a megvalósíthatósági tanulmány, amelynek részeként elkészül egy átfogó helyzetelemzés, meghatározásra kerülnek a natúrpark fejlesztési irányai, továbbá olyan projektek kerülnek kidolgozásra, amelyek a fejlesztési célok megvalósítását segítik elő. Hiszen egy terület natúrparkká nyilvánítása önmagában nem eredményez gazdasági növekedést. Ez a térségfejlesztési mód akkor jelenthet kitörési pontot, ha az érintett terület endogén erőforrásaira alapozva sajátos turisztikai termékek kifejlesztése, a szolgáltatások választékának bővülése és minőségük javulása válik kézzelfoghatóvá.
Ez a fejlesztési koncepció 1999. április végére készült el.
Az 1995-ben jóváhagyott pályázat másik alprojektjeként a Natúrpark Kerékpárút kapott támogatást. A projekt három szakaszból tevődik össze.

A kerékpárút Kőszegfalvától Kőszegig terjedő szakasza egy, a városon átvezető szakasszal folytatódik, s egy ún. tájfeltáró szakasszal csatlakozik az ausztriai kerékpárút hálózathoz. A kőszeghegyaljai településeket (Kőszeg - Cák - Velem - Kőszegszerdahely - Bozsok) összekötő kerékpárút, amely a térség turizmusának egyik alapinfrastruktúrája, 1998-ban épült ki, műszaki átadására 1998. novemberében került sor. Az Írottkő Natúrpark II. üteme a 2000-2001-es évek folyamán valósult meg. A 75%-ban az 1997. évi PHARE CBC Nagyprojekt Alapból finanszírozásra kerülő pályázat több, a natúrpark területén kivitelezendő beruházást foglal magába. Kőszegen a gyógyhatású szénsavas ivóvíz kivizsgálása érdekében egy csorgókutat állítottunk fel. Kialakításra került egy tanösvény, amely a Királyvölgyön keresztül húzódik. Bozsokon kerékpáros pihenő- és elsősegélynyújtó-hely, Cákon sátorverőhely, Kőszegszerdahelyen sport- és szabadidőpark valósult meg. 2005-ben megnyílt a Jurisics várban a Gyógy- és fűszernövénykert, Natúrbolt, 2006-ban a Várkörön pedig a Kőszegi Borok Háza.

Hosszútávú céljank:

A kőszegi kistérség vonzerői alkalmasak sajátos és egyedi turisztikai termék kialakítására, ezáltal a térség versenyképességének fokozására. A fejlesztés során a fenntarthatóságot a turizmus valamennyi területén alapkövetelménynek kell tekinteni, de ezen belül olyan komplex turisztikai termékek kialakítására kell törekedni, amelyek egyedi, sajátos és nemzetközileg versenyképes vonzerőkön alapulnak. A kőszegi kistérség ilyen egyedi , átfogó turisztikai terméke a natúrpark. A natúrpark alapja a fenntartható, ökológiai szemléletű turizmus, a természeti környezet értékeinek megőrzése, együtt élni ezekkel a jelenben, és a jövő számára is megőrizni. Cél, hogy az Írottkő Natúrpark Magyarországon és külföldön is egy márka legyen, ökológiai szemléletű turizmust jelentsen, ahol a vendég szép, tiszta természeti környezetben ismerheti meg a tájegység értékeit, ahol odafigyelnek a vendég igényeire, de a vendég számára is fontos legyen a környezet védelme.
A turizmusban a kínálat központi eleme a turisztikai termék. Ez a turisztikai termék lehet egyetlen szolgáltatás vagy a turista igényeit kielégítő komplex szolgáltatáscsomag. A térség turisztikai termékei függnek a meglévő adottságoktól, ezek vonzerejétől, a fejlettség szintjétől. A kínálat alapvető elemei a táji, történelmi adottságok külső tényezők - közvetlenül ezekre hatni nem tudunk. A turizmus struktúrájának elemei pl. szálláshely, fürdő komoly tőkebefektetést igényel közép-és hosszútávon valósítható meg.
A natúrpark turisztikai termékek jó alapot biztosítanak a fejlesztéseknek; a hangsúly a termékek minőségi fejlesztésén, a kínálati elemek újjáalakításán, kibővítésén, egyedi, új termékek megjelenésén van.