Kiszsidány

Írottkő Natúrpark

Mária Neve római katolikus templom
Kiszsidányi forrás

A ma 120 lakosú település nagyon régmúlt időkbe visszanyúlóan lakott terület. Az első írásos emlék 1225-ből származik, de ezt megelőzően is éltek itt, amire az Árpád-kori nemesi vár is bizonyíték. 1225-ben tűnt fel az írott forrásokban először, az akkor még egységes Zsidány, szétválásuk első bizonyítéka 1397-ből maradt fenn. 1410-ben egyik korábbi zálogbirtokosáról Csamazzsidánynak nevezték, ennek emlékét őrzi a határ egyik tagja, ahol egyes vélemények alapján korai földvár helyét feltételezik. Két évvel később ugyanakkor már a német Rockendorfot használták.

A Kiszsidány elnevezés 1946-tól hivatalos.
Az első ismert birtokosai a borsmonostori ciszterciták voltak, a 15. század elején a Garai-család kőszegi uradalmának része. Ekkor Vas megyéhez tartozónak tekintették, de később Sopron megye része lett. A 17. század végén az Esterházy-család tulajdona, amelynek grófi ága kapta meg egy osztozkodás során.

A 18. században német telepesek költöztek a faluba. Nem sokkal később a 400 lakost számláló településen arányuk meghaladta a 90%-ot. A 19. század végén Leopold Berchtold, későbbi közös külügyminiszter kapta meg házassága révén, és birtokolta a két világháború között is határának nagyobb részét. A 19. században még 40 hold szőlőjét tartották nyilván, de borát savanyúnak ítélték. 1950-ben újra Vas megyéhez került. Lakosainak nemzetisége okán, Németzsidány volt. A lakosság jelentős része ma is német nemzetiségűnek vallja magát. A falu szélén előbukkanó Kiszsidányi-forrás jó minőségű vizét ma is sokan fogyasztják. A forráshoz kapcsolódó élő hagyomány, a pünkösd szombatján lezajló "Forráskút-rámolás", amelyen a legényeket avatják. A legényavatást követően a tél folyamán kerül sor a "Beborotválás" ünnepére, amikor férfivá avatják őket. Májusban egy magánkert rododendron gyűjteménye is látogatható. Mária Neve római katolikus templom: kis méretű, a főútnak a faluval átellenes oldalán álló templomát 1882-ben emelték, tornya a homlokzat előtt áll. A hajónál keskenyebb enyhén ívelt szentélyéhez keletről sekrestye kapcsolódik. Előtte egy kis Mária-szobor látható.

Körjegyzoség: 94/565-112

KISZSIDÁNY TELEPÜLÉSRŐL 2020-BAN KÉSZÜLT HELYI ÉRTÉKTÁR LETÖLTÉSÉHEZ KATTINTSON AZ ALÁBBI KÉPRE!